One thought on “Series”

  1. 24. srpna 2012 17:17Jako průmÄ›rnÄ› vydÄ›lávají človÄ›k využiji samozÅ™ejmÄ› klasické MÅ  (mají dobÅ™e propracovaný systém, aprobované učitelky, jistÄ› Å VP, hygienikem povolené prostory,…). NÄ›jaké dÄ›tské skupiny, které vedou náhodnÄ› vybrané hlídačky dÄ›tí se s tímto nemůžou srovnávat. Bavím se o dÄ›tech pÅ™ed vstupem do ZÅ . NÄ›jaké místnosti nÄ›kde ve fabrice, kde se dÄ›ti ráno odloží a večer vyberou? DÄ›kuji, nechci. Nemám důvÄ›ru v pana Drábka a jeho &qtÃÅ;u¡etÅ™eno­".

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>